Binek taşıBinek taşı: Binek taşının genel anlamı, taşa otur karşına bak ve ikinci işareti aramalısın olarak bilinmektedir. Yaptığımız araştırmalara göre, binek taşı zirve bir noktada yapılmış ise, işaretin yapılmış olduğu zirve tepeden daha yüksek zirve tepede araştırma sürdürülmelidir. Bilinen eşkiya işaretlerindendir. Eğer binek taşı işareti, engebeli bir arazide yapılmış ise, kesinlikle cihaz yardımı almalısınız. Doğal görünen etraftaki kayaların altında gömü saklanmış olabilir. İşaretin etrafıda kontrol edilmeli ve binek taşı işaretinin yakınlarında düz bir taş varsa gömü bu taşın altındada olabilir.


Diğer yorum:

Binek taşını biz iki şekilde görüyoruz, yukarıdaki gibi at eyeri gibi , diğeri ise atlara rahat binilmesi,yük yüklenme için hazırlanmış taşlar, Günümüz kamyon yada diğer yük araçlarına yük yükleme rampalarının işlevi gibidir.

Bizi ilgilendiren konu sabit, taşlardır, yukarıdaki taş büyüdüğüm köyde resimlediğim ve incelediğim bir görüntüdür. Karşısında kayalar vardır.Bu kayalarda bir mezar kalıntısı mevcuttur. Buna göre bizde diyoruz ki bu taşın karşısında araştırma yapınız.

Atlara Binme ve yük yükleme taşı , ismi binek taşıdır. Benzeri amaçla kullanılmış değişik tiplerini de görmemiz mümkündür.


Binek taşı diye isimlendirilen bazı taşlar vardır, ziyaretgah olarak inanılır.Bu konuya da ayrıca dikkatinizi çekerim

Akfil Benzinli Kırıcı Delici

Akfil Benzinli Kırıcı Delici
Bauma Benzinli Hilti

Honda C40 Benzinli Kırıcı Delici

Honda C40 Benzinli Kırıcı Delici
Honda C40 Benzinli Hilti

Akfil PRH52 Benzinli Kırıcı Delici

Akfil PRH52 Benzinli Kırıcı Delici
Akfil Benzinli Hilti